Vi besøker sykehjem og omsorgsboliger i Oslo og Akershus

Ønsker du at vi skal komme på besøk?

 

Oslo

Seniorhuset på Tåsen
Lillohjemmet
Uranienborghjemmet
Hovseterhjemmet
Jødisk bo- og seniorsenter
Ullernhjemmet*
Ammerudlunden sykehjem
Romsås sykehjem
Rødtvet sykehjem
Grorudhuset
Paulus sykehjem +
Ellingsrudhjemmet*
Furusethjemmet*
Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
Lambertseterhjemmet
Manglerudhjemmet
Midtåsenhjemmet*
Nordseterhjemmet*
Utmarkveien Omsorg +

* Samarbeidet er støttet med trivselsmidler fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Akershus

Berger bo- og behandlingssenter
Risenga bo- og omsorgssenter
Vestre Nes omsorgsbolig
Greverud sykehjem