Vi besøker sykehjem og omsorgsboliger i Oslo, Akershus og Østfold

Oslo

Seniorhuset på Tåsen
Lillohjemmet
Uranienborghjemmet
Hovseterhjemmet
Jødisk bo- og seniorsenter
Ullernhjemmet*
St. Hanshaugen omsorgssenter*
Ammerudlunden sykehjem
Romsås sykehjem
Rødtvet sykehjem
Grorudhuset
Ellingsrudhjemmet*
Furusethjemmet
Oppsalhjemmet avd. Stovner*
Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
Lambertseterhjemmet
Manglerudhjemmet
Nordseterhjemmet*
Utmarkveien Omsorg +

* Samarbeidet er støttet med trivselsmidler fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Akershus

Berger bo- og behandlingssenter
Risenga bo- og omsorgssenter
Vestre Nes omsorgsbolig
Greverud sykehjem

Østfold

Ekholt helse- og omsorgssenter
Skoggata bo- og servicesenter
Melløsparken sykehjem