Vi er Anne Stine og Thorbjørn og noen ganger Krishna og Ibrahim