IMG_0118.jpg
_MG_8755.jpg
_MG_8698.jpg
_MG_8832 (1).jpg
_MG_8841.jpg
IMG_0118.jpg

Vi skaper relasjoner mellom generasjoner


SCROLL DOWN

Vi skaper relasjoner mellom generasjoner


Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge, og bidrar til økt livsglede blant eldre.

94 % av pleierne mener eldre har det moro når M-vennene er på besøk.

69 % av ungdommene sier de er blitt tryggere på seg selv som følge av jobben som M-venn.

_MG_8755.jpg

Sykehjem og omsorgsboliger


Sykehjem og omsorgsboliger


M-venner på sykehjem og omsorgsboliger

 

Våre ungdommer har skapt generasjonsmøter på sykehjem siden 2011, og er i dag representert på 23 ulike besøkssteder i Oslo og Akershus. 

Hver helg gjennomfører vi hyggelige besøk der mening, mestring og moro står i fokus. Sammen utveksler unge og gamle historier, interesser og erfaringer gjennom morsomme og spennende aktiviteter.

 
_MG_0339.jpg

Kreative og morsomme aktiviteter

Og kanskje viktigst av alt: den gode samtalen. Vi fokuserer på å lage opplegg som er tilpasset de beboerne vi møter ved hvert sykehjem, der alle får anledning til å delta. Aktivitetene innebærer også samarbeid mellom beboerne, slik at de blir enda bedre kjent med hverandre.

 
8EKq+kyUQMeiC+exegcuzw_thumb_e60.jpg

Kontinuitet og forutsigbarhet

Vi vet at trygghet og gjenkjennelighet er viktige elementer for å skape gode relasjoner. Derfor er det de samme ungdommene som kommer på jobb hver helg og gjør aktiviteter med de eldre. Slik sikrer vi også kontinuitet og forutsigbarhet overfor ungdommene som har dette som sin deltidsjobb.

 
_MG_8839.jpg

Initiativrike og dyktige ungdommer

Våre ungdommer representerer ulike interesser og bakgrunner, og har gjennomgått en grundig utvelgelsesprosess bestående av intervju, case, referansesamtaler og vandelssjekk for å få jobbe hos oss. De får opplæring innen temaer som kommunikasjon, demens, hygiene, etikk, aktivitetsplanlegging - og gjennomføring. 


 

Ikonwe.png

Gjennom samarbeid med Aktivitetsdosetten, Fuelbox og andre spennende aktører sikrer vi verdifulle, morsomme og kreative besøksdager - til glede for alle.

_MG_8698.jpg

Hjemmebesøk


Hjemmebesøk


Vi tilrettelegger for individuelle besøk
i hjemmet

Vi tilbyr individuelle besøk ved sykehjem, omsorgsboliger og i private boliger. Våre ungdommer er turkamerater, kafégjengere, teknologilærere, matvenner, og ikke minst - gode samtalepartnere. Det er alltid den samme personen som kommer på besøk, og vi gjør et grundig arbeid for å sikre at besøkene blir morsomme og innholdsrike.

 
26941740_10213548379337130_1135690912_o.png

Fleksible avtaler

Hvert besøk varer som oftest i to timer, og hyppigheten varierer fra flere ganger i uken til et par ganger i måneden. Besøkene foregår hovedsakelig på ettermiddagene eller i helgene. Ved hjemmebesøk får man alltid besøk av den samme personen hver gang. 

 
27624853_777156589143754_7802551090985602667_o.jpg

Trygt og sikkert

Før oppstart gjennomfører vi en kartleggingssamtale der målet er å avklare forventninger og ønsker for besøkene. Videre følger vi opp og evaluerer fortløpende for å sikre høy kvalitet. Tjenesten tilbys til konkurransedyktige priser.

 
dos8bPnVTUyxBsw+gLTrxQ_thumb_e86.jpg

Dyktige ungdommer

Våre ungdommer er rekruttert basert på personlig egnethet og motivasjon. Alle våre ansatte går gjennom en grundig utvelgelsesprosess med intervju, case og referansesamtaler. Videre må de levere godkjent politiattest og delta på opplæring før de kan starte i jobben som M-venn.
 


Ønsker du mer informasjon om individuelle hjemmebesøk?
Kontakt oss på post@generasjonm.no og vi kommer raskt tilbake til deg.


_MG_8832 (1).jpg

M-venn


M-venn


Hva er en M-venn?

Våre M-venner er engasjerte ungdommer mellom 14 og 20 år som besøker sykehjem og eldre hjemmeboende hver uke, og er ansvarlig for å organisere og gjennomføre aktiviteter sammen med beboerne. I dag har vi over 80 deltidsansatte ungdom som hver uke skaper verdifulle, morsomme og hyggelige stunder på sykehjem, omsorgsboliger og individuelle hjemmebesøk.

M for meningsfull deltidsjobb

Mange unge sliter med å få seg en jobb. Det ønsker vi å gjøre noe med. Hos Generasjon M ansetter vi derfor ungdom mellom 14-20 år og gir dem opplæring samt kursing som de får brukt i en spennende og morsom deltidsjobb.

Vil du jobbe hos oss?

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø der du får jobbe sammen med andre ungdom, og får mulighet til å påvirke hva slags aktiviteter som utføres. I tillegg får du jobbe med en ledelse som er opptatt av at du skal ha det best mulig på jobb. For tiden er vi representert ved flere sykehjem i Oslo, samt i Asker, Bærum og Oppegård kommune. Vi utvider stadig og er derfor ofte på utkikk etter flere dyktige ungdommer. Kan dette være noe for deg, eller noen du kjenner?

Trykk på Bli M-venn for å komme til søknadsskjema. NB! det er kun søknader sendt inn via dette skjema som vil bli vurdert.


«Det er hyggelig og lærerikt å snakke med folk som har levd lange liv.
Mange kjenner oss igjen og lyser opp når vi kommer på besøk.
Det er magisk!»

- Krishna (20)     

_MG_8841.jpg

Besøkssteder


Besøkssteder


Vi besøker sykehjem og omsorgsboliger i Oslo og Akershus

Ønsker du at vi skal komme på besøk?

 

Oslo

Seniorhuset på Tåsen
Lillohjemmet
Uranienborghjemmet
Hovseterhjemmet
Jødisk bo- og seniorsenter
Ullernhjemmet*
Paulus sykehjem
Ammerudlunden sykehjem
Romsås sykehjem
Rødtvet sykehjem
Grorudhuset
Ellingsrudhjemmet*
Furusethjemmet
Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
Lambertseterhjemmet
Manglerudhjemmet
Nordseterhjemmet*
Utmarkveien Omsorg +

* Samarbeidet er støttet med trivselsmidler fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Akershus

Berger bo- og behandlingssenter
Risenga bo- og omsorgssenter
Vestre Nes omsorgsbolig
Greverud sykehjem