Hva er Generasjon M?

 

Generasjon M leverer besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre. I dag jobber 90 ungdommer i alderen 14-20 år som M-venner hos oss.

Vi skaper arbeidsplasser for ungdommer, samtidig som vi bidrar til økt aktivitetsnivå blant eldre. Gjennom ukentlige besøk og aktiviteter fyller vi generasjonskløften med mening, mestring og moro.

Som en sosial entreprenør bruker vi bærekraftige forretningsmodeller til å løse samfunnsmessige utfordringer. Generasjon M er drevet som et ideelt selskap og eventuelle overskudd går tilbake til videre drift av selskapet for å fortsette å skape positive ringvirkninger i samfunnet. 

Generasjon M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016 og er en del av porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. 

 
De får være med på fantastiske møter med eldre; de får arbeidserfaring, og noen av dem får kanskje selv lyst til å jobbe i eldreomsorgen. Samtidig får de erfaring som de kan ta med seg videre i livet. Dette er vinn-vinn!
— Jan Tore Sanner (H) om M-vennene i Generasjon M