Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge, og bidrar til økt livsglede blant eldre.

94 % av pleierne mener eldre har det moro når M-vennene er på besøk.

69 % av ungdommene sier de er blitt tryggere på seg selv som følge av jobben som M-venn.