M-venner på sykehjem og omsorgsboliger

 

Hver helg gjennomfører vi hyggelige besøk der mening, mestring og moro står i fokus. Sammen utveksler unge og gamle historier, interesser og erfaringer gjennom morsomme og spennende aktiviteter.

Våre ungdommer har skapt generasjonsmøter på sykehjem siden 2011, og er i dag representert på 23 ulike besøkssteder i Oslo og Akershus. 

 
_MG_0339.jpg

Kreative og morsomme aktiviteter

Og kanskje viktigst av alt: den gode samtalen. Vi fokuserer på å lage opplegg som er tilpasset de beboerne vi møter ved hvert sykehjem, der alle får anledning til å delta. Aktivitetene innebærer samarbeid mellom beboerne, slik at de også blir enda bedre kjent med hverandre.

8EKq+kyUQMeiC+exegcuzw_thumb_e60.jpg

Kontinuitet og forutsigbarhet

Vi vet at trygghet og gjenkjennelighet er viktige elementer for å skape gode relasjoner. Derfor er det de samme ungdommene som kommer på jobb hver helg og gjør aktiviteter med de eldre. Slik sikrer vi også kontinuitet og forutsigbarhet overfor ungdommene som har dette som sin deltidsjobb.

_MG_8839.jpg

Initiativrike og dyktige ungdommer

Våre ungdommer representerer ulike interesser og bakgrunner, og har gjennomgått en grundig utvelgelsesprosess bestående av intervju, case, referansesamtaler og vandelssjekk for å få jobbe hos oss. De får opplæring innen temaer som kommunikasjon, demens, hygiene, etikk, aktivitetsplanlegging - og gjennomføring. 

Ikonwe.png