IMG_0118.jpg
_MG_8755.jpg
_MG_8832 (1).jpg
_MG_8841.jpg
IMG_0118.jpg

Vi skaper relasjoner mellom generasjoner


SCROLL DOWN

Vi skaper relasjoner mellom generasjoner


Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge, og bidrar til økt livsglede blant eldre.

94 % av pleierne mener eldre har det moro når M-vennene er på besøk.

69 % av ungdommene sier de er blitt tryggere på seg selv som følge av jobben som M-venn.

_MG_8755.jpg

Sykehjem og omsorgsboliger


Sykehjem og omsorgsboliger


M-venner på sykehjem og omsorgsboliger

 

Hver helg gjennomfører vi hyggelige besøk der mening, mestring og moro står i fokus. Sammen utveksler unge og gamle historier, interesser og erfaringer gjennom morsomme og spennende aktiviteter.

Våre ungdommer har skapt generasjonsmøter på sykehjem siden 2011, og er i dag representert på 23 ulike besøkssteder i Oslo og Akershus. 

 
_MG_0339.jpg

Kreative og morsomme aktiviteter

Og kanskje viktigst av alt: den gode samtalen. Vi fokuserer på å lage opplegg som er tilpasset de beboerne vi møter ved hvert sykehjem, der alle får anledning til å delta. Aktivitetene innebærer samarbeid mellom beboerne, slik at de også blir enda bedre kjent med hverandre.

8EKq+kyUQMeiC+exegcuzw_thumb_e60.jpg

Kontinuitet og forutsigbarhet

Vi vet at trygghet og gjenkjennelighet er viktige elementer for å skape gode relasjoner. Derfor er det de samme ungdommene som kommer på jobb hver helg og gjør aktiviteter med de eldre. Slik sikrer vi også kontinuitet og forutsigbarhet overfor ungdommene som har dette som sin deltidsjobb.

_MG_8839.jpg

Initiativrike og dyktige ungdommer

Våre ungdommer representerer ulike interesser og bakgrunner, og har gjennomgått en grundig utvelgelsesprosess bestående av intervju, case, referansesamtaler og vandelssjekk for å få jobbe hos oss. De får opplæring innen temaer som kommunikasjon, demens, hygiene, etikk, aktivitetsplanlegging - og gjennomføring. 

Ikonwe.png
_MG_8832 (1).jpg

M-venn


M-venn


Hva er en M-venn?

Våre M-venner er engasjerte ungdommer mellom 14 og 20 år. I dag har vi over 90 deltidsansatte ungdom som hver uke skaper verdifulle, morsomme og hyggelige stunder på sykehjem og omsorgsboliger.

M for meningsfull deltidsjobb

Mange unge sliter med å få seg en deltidsjobb. Det ønsker vi å gjøre noe med. Ungdommene som får jobb hos oss får opplæring og verdifull erfaring som de tar med seg videre i livet.

Vil du jobbe hos oss?

 

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø der du får jobbe sammen med andre ungdom, og får mulighet til å påvirke hva slags aktiviteter som utføres. I tillegg får du jobbe med en ledelse som er opptatt av at du skal ha det best mulig på jobb. Vi utvider stadig og er derfor ofte på utkikk etter flere dyktige ungdommer. Kan dette være noe for deg, eller noen du kjenner?

«Det er hyggelig og lærerikt å snakke med folk som har levd lange liv.
Mange kjenner oss igjen og lyser opp når vi kommer på besøk.
Det er magisk!»

- Krishna (20)     

_MG_8841.jpg

Besøkssteder


Besøkssteder


Vi besøker sykehjem og omsorgsboliger i Oslo, Akershus og Østfold

Oslo

Seniorhuset på Tåsen
Lillohjemmet
Uranienborghjemmet
Hovseterhjemmet
Jødisk bo- og seniorsenter
Ullernhjemmet*
St. Hanshaugen omsorgssenter*
Ammerudlunden sykehjem
Romsås sykehjem
Rødtvet sykehjem
Grorudhuset
Ellingsrudhjemmet*
Furusethjemmet
Oppsalhjemmet avd. Stovner*
Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter
Lambertseterhjemmet
Manglerudhjemmet
Nordseterhjemmet*
Utmarkveien Omsorg +

* Samarbeidet er støttet med trivselsmidler fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Akershus

Berger bo- og behandlingssenter
Risenga bo- og omsorgssenter
Vestre Nes omsorgsbolig
Greverud sykehjem

Østfold

Ekholt helse- og omsorgssenter
Skoggata bo- og servicesenter
Melløsparken sykehjem